top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Tirza van Laar - Jochemsen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Tirza van Laar - Jochemsen Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Wat houdt een christelijke visie op vorming eigenlijk in? Dat zijn zo een paar thema’s waar ik mij binnen het Expertisecentrum met veel plezier mee bezig houdt en waar ik trainingen over geef. Daarnaast verdiep ik mij in het boeiende thema van het morele kwaad in het onderwijs. Ik onderzoek hoe leraren dat ervaren, duiden en ermee omgaan. Weinig thema’s zijn voor mij op het eerste oog zó naargeestig, maar blijken uiteindelijk zó verrassend en bevrijdend! Dat bevrijdende verlossingswerk van Christus is van waaruit ik leef en werk. Met oog voor dagelijkse gebrokenheid ervaar ik het als mijn professionele roeping om samen met iedereen in het onderwijs de genade en Shalom gestalte te geven in de dagelijkse praktijk. Naast mijn werk vult mijn dagelijkse praktijk zich onder andere met (meestal) liefde voor mijn man en vier (tiener)kinderen, tuinieren, ontmoetingen, pianospelen en koken. Mail mailto:twvanlaar@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/tirza-van-laar-jochemsen-2b75a015/

 • Wolter Huttinga

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Wolter Huttinga Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Ik schreef het boekje Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk waar weer verder onderzoek uit voortkwam. Eén van de vruchten daarvan is het boek Mens worden over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Voor de Verus-onderzoeksplaats verricht ik de komende jaren onderzoek naar de vraag wat het betekent om de mens als ‘persoon’ te zien en wat daarvan de waarde is voor het onderwijs. Ik ben een denker, zoeker, goed schrijver en gepassioneerd tuinier. Er is veel om over na te denken, maar uiteindelijk gaat het erom de vragen maar gewoon te leven: “Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in” (Rilke). Mail mailto:whuttinga@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/wolter-huttinga-6ab50599/

 • Output | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OUTPUT Op deze pagina zijn alle boeken, publicaties en artikelen van het Expertisecentrum ondergebracht. Ook downloads, artikelen van andere instanties, recensies en literatuurverwijzingen vind je (binnenkort) hier. Onze boeken en publicaties zijn te bestellen. Veel van de hier gedeelde content is echter openbaar. Ook Identiteitsplein.nl is een bron van informatie. De moeite waard om daar regelmatig even op te snuffelen! ​ ​ ​ BOEKEN Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Education, Formation and the Church I Op donderdag 30 augustus en vrijdag 31 augustus 2018 werd een internationaal wetenschappelijk tweedaags congres georganiseerd door onderzoekers verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen en de Theologische Universiteit Apeldoorn. Daarin is gesproken over de rol van educatie en vorming in kerken. Het opnieuw doordenken daarvan is gezien de veranderingen in de postchristelijke samenleving urgent. Van een aantal inhoudelijke bijdragen is een boek samengesteld: Faithful Efforts . De gemeenschappelijke relevantie voor kerken en scholen maakt dit boek een aanrader voor een ieder die zich bezig houdt met vorming van leerlingen. Bestellen: verschijnt binnenkort ​ ​ ​ PUBLICATIES Mensen kunnen bloeien In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Meer info en bestellen: Klik hier ​ Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Meer info en bestellen: Klik hier ​ ​ ​ MEDIA ​ Nov 2021 | Sophie 2021-6 Sophie - Kuiper - Rijk van genade (p8-11) 2021-6 Sophie - Vos - Zelfwording door Navolging (p4-7) 2021-6 Sophie - Biesta - Iemand op diens mens-zijn wijzen (p12-17) 24 sept 2021 | ND Scholen spreken over kinderen als parels in Gods hand. Toch kan een herwaardering van zonde geen kwaad 17 sept 2021 | ND De heilige grond van het onderwijs; het geheim van mens zijn en mens worden ​ 23 juni 2021 | Event 'Burgerschap in beweging' Burgerschap vanuit je eigen identiteit - met keynote door E-OI onderzoeker Berber Vreugdenhil ​ 1 juli 2021 | RD Vrijheid van onderwijs ideaal voor invulling burgerschap 8 juni 2021 | ND Christelijk onderwijs kan terecht bij Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit voor inspiratie en discussie ​ ​

 • Klaas Koelewijn

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Veranderkundige Klaas Koelewijn Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Als gastdocent ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht en geef ik colleges over duurzaam veranderen. Samen met mijn gezin woon ik ruim 20 jaar in Maastricht. Mail mailto:klkoelewijn@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/klaaskoelewijn/

 • Home | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit | Kampen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl . ​ Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief BERICHTEN Netwerkbijeenkomst 3 febr.'23: doelgericht eigentijds onderwijs Het Masterplan Basisvaardigheden van minister Wiersma leidt tot roering in de onderwijssectoren. Er liggen concrete verwachtingen met betrekking tot onderwijsprestaties. Welke kansen biedt het curriculum voor het christelijk onderwijs in het licht van deze discussie over basisvaardigheden? Lees de flyer Boek: Leren leven met het kwaad Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Lees meer 23 sept: wat is jouw kompas? Regelmatig klinken er alarmbellen als het gaat over het voortbestaan van onze planeet en andere prangende kwesties in de wereld. Jonge mensen laten zich over deze zaken steeds nadrukkelijker horen. Juist in onzekere tijden hebben leiders in het onderwijs, van bestuurskamer tot klaslokaal, een betrouwbaar kompas nodig, omdat medewerkers, ouders en leerlingen verwachtingsvol naar ze kijken. Leer en laat je inspireren op ons congres op 23 september. Lees meer 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer Onze expertise: 1. Onderzoek Wat we doen... Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek . OUTPUT Leren leven met het kwaad Wie nadenkt over onderwijs en opvoeding denkt vaak in termen van groei en ontwikkeling. Er is echter ook een andere kant van het leven. We leven in een gebroken wereld. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Er zijn allerlei vormen van kwaad in ieders leven aanwezig – kwaad dat ons overkomt, of waar wij zelf deel aan hebben. Kwaad dat niet opgelost kan worden. Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren. Bestel 'Leren leven met het kwaad' Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs. Bestel 'Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk' Bijzonder gevormd ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. Bestel 'Bijzonder gevormd' Mens worden 'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Bestel 'Mens worden' AGENDA ​ 3 februari 2023 Doelgericht eigentijds onderwijs – netwerkbijeenkomst Theologische Universiteit Kampen I Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht TEAM

 • Team | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Team Joyce Couprie-van Hall Onderzoeker/coördinator Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum inhoudelijk en operationeel gestroomlijnd verloopt. Mijn promotie onderzoek richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Kennismaken Roel Kuiper Hoogleraar Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de TU Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Kennismaken Wolter Huttinga Onderzoeker Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Kennismaken Tirza van Laar - Jochemsen Onderzoeker Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Dat is een van de thema's waar ik me als onderzoeker en trainer mee bezig houdt. Daarnaast onderzoek ik het thema van het morele kwaad in het onderwijs. Kennismaken Klaas Koelewijn Veranderkundige Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Kennismaken Berber Vreugdenhil-Tolsma Onderzoeker Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. Kennismaken Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More

 • Roel Kuiper

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Hoogleraar Roel Kuiper Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Onze focus is de school en de manier waarop levensbeschouwing doorwerkt in onderwijskundige en pedagogische processen, in vorming en het handelen van leraren. Ik kom uit een onderwijsfamilie en ben docent met hart en ziel. In allerlei rollen ben ik zelf actief in het onderwijs (geweest). Ik werk graag met mensen en spreek met schoolleiders over hun plannen en idealen. In Kampen is nu een centrum ontstaan waar we theologische en christelijk-pedagogische inzichten verbinden met wat er in de praktijk gebeurt, tot in de haarvaten van de school. Ik ben getrouwd met Tjitske, samen hebben we vier kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen. Mail mailto:rkuiper@tukampen.nl LinkedIn

 • Joyce Couprie-van Hall

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker/coördinator Joyce Couprie-van Hall Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum operationeel gestroomlijnd verloopt. Het betreft inhoudelijke aspecten zoals beleidsontwikkeling om expertise te vergroten, intern zowel als in ons netwerk. Ook praktische zaken als nieuwsbrieven, website, logistiek werk ik aan mee. Daarnaast ben ik als onderzoeker en procesbegeleider betrokken op scholen. Mijn promotie onderzoek tenslotte richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Bij het Expertisecentrum ben ik helemaal op mijn plek! Ik geniet ervan om mooie contacten, projecten en activiteiten aan te jagen en probeer daar het ‘goede’ in naar boven te halen. Het bij elkaar brengen van theorie en praktijk ligt hier voor het oprapen. Het christelijk onderwijs is uniek in de wereld en iets om trots op te zijn. Er is binnen de wet ruimte voor verschillende levensoriëntaties en het uitgangspunt om in vrijheid je weg te kunnen kiezen past bij onze democratie. Mooi om daar een bijdrage aan te leveren. In mijn vrije tijd ben ik ook graag actief: fietsend, hardlopend, pianospelend of tuinierend, maar uiteraard niet tegelijkertijd. Mail mailto:jncouprie@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/joyce-couprie-van-hall-548bb2117/

 • Berber Vreugdenhil-Tolsma

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Berber Vreugdenhil-Tolsma Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op hun periode op die scholen en op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin. In samenwerking met Verus helpen we daarnaast scholen om te reflecteren op hun visie op en praktijken van vorming. Ook beheer ik ons platform Identiteitsplein.nl. Het is een voorrecht om samen met christelijke scholen te werken aan goed en vormend onderwijs. Om een nieuwe generatie te helpen om tot bloei te komen, staande te blijven in deze wereld en in hen het verlangen te wekken om zelf ook tot zegen te zijn in die wereld. In dit werk kom ik ook zelf tot bloei en voel ik mij goed op mijn plek. In mijn vrije tijd probeer ik mij op te laden en te laten voeden door zingen, door stilte, natuur, terrasjes, momenten om tot mijzelf te komen en door samen te zijn met mijn mooie gezin, familie en vrienden. Mail mailto:bvreugdenhil@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/berber-vreugdenhil-75414b3/

 • Actueel | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ACTUEEL 3 februari '23: netwerkbijeenkomst 'Curriculum' Het Masterplan basisvaardigheden van minister Wiersma zorgt voor beroering in de onderwijsgeledingen. Hoe om te gaan met de verwachtingen die de overheid aan scholen meegeeft? Welke ruimte is er voor christelijke scholen en benutten zij de vrijheid van art.23? Hoe curriculmvaardig weten zij zich? Lees verder identiteitsplein.nl 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Lees meer 10 juni: het geheim van de smid “Het geheim van de smid”. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten. Op DV vrijdag 10 juni 2022 wordt er een hele dag aan besteed. Je bent welkom om dat mee te maken. Klik op lees meer voor informatie over het programma en om je aan te melden. Lees meer 21 jan: netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' Op vrijdag 21 januari 2022 organiseert het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit in samenwerking met Verus de 9e netwerkbijeenkomst, met als thema: 'Kansengelijkheid'. Sprekers zijn Gert-Jan Veerman en Marianne Boogaart. De bijeenkomst is dit keer online. Lees meer Keynotes Conferentie Education, Formation and the Church online Op 25-27 augustus vond de tweede internationale conferentie in deze serie plaats, dat als titel 'Brokenness and Grace in Human Formation' droeg. Gemist? Kijk hier de keynotes na. Lees meer

 • Mensen kunnen bloeien | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENSEN KUNNEN BLOEIEN Een basistheorie voor christelijk onderwijs Door: Roel Kuiper In de publicatie 'mensen kunnen bloeien' wordt in grote lijnen een theorie voor expliciet christelijk onderwijs beschreven. Hoe scholen vorm geven aan hun identiteit – in statuten en in dagelijks handelen – is van belang. Omdat het duidelijkheid geeft over waar je voor staat. Dat is voor collega’s, ouders en leerlingen prettig. Dat heeft ook een maatschappelijke betekenis. Na 100 jaar onderwijspacificatie is het blijvend nodig om de kwaliteit en identiteit van christelijk onderwijs te verwoorden. Vanuit het uitgangspunt dat de school een gemeenschap is waar geleerd, ontdekt en geschuurd wordt, neemt deze publicatie je mee naar de waarden van die gemeenschap, om vervolgens de pedagogische en onderwijskundige pijlers te doordenken. Met recht een basistheorie voor iedereen die betrokken is bij christelijk onderwijs. ​ De school als gemeenschap De basistheorie voor christelijk onderwijs wordt in dit gegrond op de idee dat de school een gemeenschap is. Een gemeenschap in de omgang met God, met andere mensen, met jezelf en met de wereld. Dit ‘samen’ in vier richtingen wordt in dit denken dus breder opgevat dan de muren van de school. Ethos Vanuit dit grondmotief wordt doordacht welk richtinggevend kader leidend is in een school. De waarden, die uit de vierslag naar voren komen, vormen de morele gemeenschap van de school. Het betreft een meer verborgen curriculum. Daar vanuit ontwikkelt zich een pedagogische en een onderwijskundige visie. Kairos In het handelen en in de relatie ontstaat plots een ‘gouden’ moment: het inzicht breekt door, het kwartje valt. Kairos staat voor het moment waarop iets beslissends gebeurt. Welke handvatten zijn er voor leraren om zo’n gouden moment vorm te geven en waartoe beweegt zich de interactie tussen leerling en leraar? Nomos De ‘gestolde’ werkelijkheid kunnen we vatten onder het begrip ‘nomos’. Daarin bevinden zich de kaders en afspraken, waardoor de school een zichtbare ontwikkelende organisatie is. Het omvat kwalificaties in het beroepsprofiel van de christelijke leraar en ook de ‘manieren’ waarop samen geleerd en gereflecteerd wordt. ​ Mensen kunnen bloeien is ook in het Engels verkrijgbaar: To flourish ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via: wwjg.nl

 • Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENS WORDEN Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het boek ‘Mens worden’. ​ Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait. Hier raakt de inzet van de pedagogiek aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn. ​ Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ Lees hier de reacties van Gert Biesta, Roel Kuiper en Pieter Vos op deze publicatie in het christelijke filosofische blad Sophie . ​ ​ Bestellen Je kunt het boek bestellen via : www.wwjg.nl/mensworden

bottom of page