top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Onderwijs | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More ONDERWIJS Expertise wordt opgebouwd om uit te delen! Via moderne en innovatieve werkvormen willen we het onderwijsveld stimuleren om kennis op te doen, toe te passen en terug te geven. In samenwerking met Verus organiseren we in 2022 een leergang naar de plaats van de school in de samenleving. Voor degenen die meer verdieping zoeken komt er in 2022 een leergang over onderwijs en identiteit in samenwerking met de Theologische Universiteit. De ‘vierkante boekjes ’ die de afgelopen jaren vanuit het Expertisecentrum verschenen worden omgezet in interactieve webinars. Expertise wordt ook gedeeld tijdens de netwerkbijeenkomsten , die drie keer per jaar gehouden worden. Interessante sprekers behandelen er actuele en relevante thema’s voor het christelijk onderwijs. Mooie kansen om te sparren met collega’s van andere scholen! ​ Wil jij met je team, of op je school aan de slag met identiteit in het onderwijs? Dat kan! E-OI biedt verschillende diensten aan in samenwerking met partners uit christelijk onderwijsland. Meer weten? Neem dan contact op via info@e-oi.nl . Alvast een voorproefje? Bekijk dan onderstaand filmpje over het identiteitstraject op de Gereformeerde Scholengroep (GSG). ​

 • Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More MENS WORDEN Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Door: Wolter Huttinga, Roel Kuiper (red) Theologie en pedagogiek zijn diepgaand met elkaar verbonden. Maar waarom? En hoe? Daarover gaat het boek ‘Mens worden’. ​ Het hedendaagse onderwijs voelt de druk van een cultuur van meetbaarheid, de drang naar beheersing en de gerichtheid op output. De existentiële stem van de pedagogiek is hard nodig om erop te wijzen waar onderwijs werkelijk om draait. Hier raakt de inzet van de pedagogiek aan de christelijk-theologische traditie. Deze verwantschap verkennen en vruchtbaar maken: daarvan wil het boek Mens worden een eerste proeve zijn. ​ Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ Lees hier de reacties van Gert Biesta, Roel Kuiper en Pieter Vos op deze publicatie in het christelijke filosofische blad Sophie . ​ ​ Bestellen Je kunt het boek bestellen via : www.wwjg.nl/mensworden

 • Over E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More OVER E-OI Het Expertisecentrum houdt zich bezig met de betekenis van ‘identiteit’ voor christelijk onderwijs. Daarvoor wordt expertise ontwikkeld, onderzocht en gedeeld in nauwe samenwerking met scholen in ons netwerk. We geloven dat een integratie van geloof en pedagogische perspectieven helpend is om processen en strategieën te ontwerpen, die de praktijk ondersteunen in de omgang met leerlingen. Deze convergerende beweging vindt dus plaats te midden van meerdere disciplines en tevens in het samenspel van theoretische en praktische doordenking. ​ Plaatsing Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit maakt deel uit van de Theologische Universiteit Kampen. Daar sorteert het onder de leerstoel ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’. De gedachte dat theologie zich niet alleen richt op de doordenking van geloofsvragen of de uitleg van de Bijbel, maar zich ook richt op het geleefde geloof van christenen in de maatschappij ligt hieraan ten grondslag. Leerstoelhouder Roel Kuiper, die tevens rector magnificus is van de universiteit, heeft het onderwijs als primair aandachtsgebied gekozen om deze doordenking ter hand te nemen. ​ Over E-OI De geschiedenis van het Expertisecentrum leidt terug naar de startperiode van de leerstoel. De periode 2014-2018 stond in het teken van verbinding met het christelijke onderwijsveld, met name scholen, die vanuit de expliciet christelijke traditie willen handelen. Er zijn onder de noemer ‘Identiteit als Sterk Merk’ voor het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) verschillende gereformeerde en evangelische scholen bezocht, onderzocht en geadviseerd. Ook zijn er diverse heidagen en conferenties belegd. Er verschenen publicaties en artikelen. Een samenwerkend netwerk tussen de christelijke scholen en de leerstoel vormde zich. De netwerkbijeenkomsten, die een aantal keer per jaar worden georganiseerd, zijn plaatsen van ontmoeting en uitwisseling. Naast het onderwijs als primaire focus zijn er vanuit de leerstoel verbindingen ontstaan met gereformeerde studentenverenigingen en kerkvernieuwingsinitiatieven. ​ Onderzoek Met nieuwsgierigheid en een open blik breidt het onderzoek zich uit. Intussen zijn er drie promovendi en een postdoc onderzoeker actief op maatschappelijk relevante onderzoeksthema’s: vorming, christelijke antropologie, burgerschapsevaluatie, curriculumontwikkeling, school in de samenleving. Ook onderwerpen als kansengelijkheid, socialisatie, handelen van de leraar, onderwijsorganisatie, waardengemeenschappen, religieuze vorming worden belicht. Met onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen, die geïnteresseerd zijn voorgenoemde thema’s wordt waar mogelijk samengewerkt: een gezamenlijke conferentie, een samengesteld boek, spreekbeurten bij elkaars netwerken e.d. Kortom: het bruist van de nieuwe initiatieven, die meermaals via co-creatie tot stand worden gebracht. ​ Exposure De verworven inzichten en ervaringen zijn zoveel als mogelijk direct teruggegeven aan het veld. De kernpublicatie ‘Mensen kunnen bloeien’ bevat een basistheorie, die van betekenis is gebleken voor veel scholen. Dit – ook wel ‘vierkante boekje’ genoemde – werk is de eerste in een reeks publicaties, waarin de kernelementen van het christelijk onderwijs uitgewerkt worden. Ook de meer theologische vraagstukken naar de mens, mensbeelden, vrijheid en transcendente betekenisgeving zien intussen het licht. ‘Mens worden’ is het eerste boek dat expliciet aandacht geeft aan de relatie tussen theologie en pedagogiek. Om informatie ergens te hosten is een website ontwikkeld, waar berichten, informatie en blogs gepost worden: identiteitsplein.nl. ​ Een vernieuwende beweging Per januari 2021 werd de tijd rijp geacht om opgedane expertise te bundelen, zodat ook nieuwe groepen scholen daarmee gediend kunnen worden en er met bestaande contacten een verdiepings-of vernieuwingsslag gemaakt kan worden. Het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit, waarin datgene wat opgebouwd is, onder één dak komt, kan daarmee de aandacht richten op het systematisch uitbouwen van de beweging. De doorontwikkeling van het christelijk onderwijs wordt in deze fase geagendeerd door scholen en kan door de opgebouwde samenwerking in onderzoek, ontwerp en onderwijs worden opgepakt door het Expertisecentrum. Het vormgeven van de christelijke identiteit in het pedagogisch en didactisch handelen blijft zo een wisselwerking tussen onderzoekers en de werkvloer. Dat doen we graag in samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen. Zo werken we nauw samen met belangenvereniging Verus. Met hen trekken we bijvoorbeeld op in het ontwikkelen van de narratieve visitatie of leergangen. De onderzoeksplaats van Wolter Huttinga wordt mogelijk gemaakt door Verus. Daarnaast wil E-OI actief in verbinding gaan met scholen, die zich buiten de christelijke kring bevinden, en met hen de dialoog openen op het thema ‘identiteit’ ​ Visie We geloven in de betekenis van scholen, waarin alle betrokkenen leren en zich ontwikkelen vanuit christelijke waarden. Wij geloven in scholen als vormende gemeenschappen, waarin identiteit ertoe doet. Wij zetten ons in om scholen te helpen dit werkelijk vorm te geven, met oog op het werk van leerlingen en leraren. Wij helpen scholen zich voor te bereiden op de kansen, vragen en uitdagingen van de samenleving van vandaag en morgen. Wij geloven in de eenheid van Gods werkelijkheid, die ook in onderwijs en opvoeding aan het licht komt. ​ Missie We zien het als onze opdracht in verbinding met scholen en kennispartners te werken aan vernieuwing en doorontwikkeling van het christelijk onderwijs, door het onderzoeken en ontwerpen van praktijken op de werkvloer en in het werkveld, en door kennis op te bouwen en te delen over onderwijs en identiteit. ​ ​ Lees hier onze nieuwsbrief Febr 2022 Oktober 2021 Juni 2021 ​ ​ ​

 • Symposium Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Gert Biesta verdedigt het standpunt, dat de pedagogiek niet zonder de theologie kan en gelijksoortige wezenlijke vragen op tafel legt. De pedagogiek gaat volgens hem over het verschijnen van de mens in de samenleving; een standpunt dat hij ook in dit artikel verduidelijkt. Klik hier voor het artikel van Gert Biesta. ​ Pieter Vos licht het spanningsveld tussen vormen en gevormd worden eruit. Hij betoogt, dat het navolgen van Christus kan helpen om dit spanningsveld anders vast te houden. Klik hier voor het artikel van Pieter Vos. ​ Roel Kuiper voert het begrip genade in deze op. Het worden van de mens is immers niet een afgesloten geheel, een te beheersen proces; het gebeurt in relaties met anderen en ontvouwt zich van daaruit. Hoe dat zich verhoudt tot genade is in zijn bijdrage te lezen. Klik hier voor het artikel van Roel Kuiper. Bestel het boek Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. ​ Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ ​ Artikelen nav symposium 'Mens worden' op 15 oktober 2021 in TU Kampen Meer weten... Informatie en het boek bestellen : www.wwjg.nl/mensworden

 • Contact | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More CONTACT Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit Broederweg 15, 8261 GS Kampen Coördinator: Joyce Couprie Tel: 06-45618296 Mail: info@e-oi.nl jncouprie@tukampen.nl Naam E-mailadres Onderwerp Je bericht Versturen Je bericht is verstuurd. Je hoort snel van ons!

 • Joyce Couprie-van Hall

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker/coördinator Joyce Couprie-van Hall Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum operationeel gestroomlijnd verloopt. Het betreft inhoudelijke aspecten zoals beleidsontwikkeling om expertise te vergroten, intern zowel als in ons netwerk. Ook praktische zaken als nieuwsbrieven, website, logistiek werk ik aan mee. Daarnaast ben ik als onderzoeker en procesbegeleider betrokken op scholen. Mijn promotie onderzoek tenslotte richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Bij het Expertisecentrum ben ik helemaal op mijn plek! Ik geniet ervan om mooie contacten, projecten en activiteiten aan te jagen en probeer daar het ‘goede’ in naar boven te halen. Het bij elkaar brengen van theorie en praktijk ligt hier voor het oprapen. Het christelijk onderwijs is uniek in de wereld en iets om trots op te zijn. Er is binnen de wet ruimte voor verschillende levensoriëntaties en het uitgangspunt om in vrijheid je weg te kunnen kiezen past bij onze democratie. Mooi om daar een bijdrage aan te leveren. In mijn vrije tijd ben ik ook graag actief: fietsend, hardlopend, pianospelend of tuinierend, maar uiteraard niet tegelijkertijd. Mail mailto:jncouprie@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/joyce-couprie-van-hall-548bb2117/

 • Klaas Koelewijn

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Veranderkundige Klaas Koelewijn Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context. Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas. Als gastdocent ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht en geef ik colleges over duurzaam veranderen. Samen met mijn gezin woon ik ruim 20 jaar in Maastricht. Mail mailto:klkoelewijn@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/klaaskoelewijn/

 • Disclaimer | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More DISCLAIMER Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website. ​ Links naar externe sites Op deze website bevinden zich links naar externe websites. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. ​ Linken naar website E-OI.nl Linken naar pagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is. ​ De juiste link is https://www.e-oi.nl met als officiële beschrijving Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Auteursrechten Op de inhoud van de webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit . ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • Tirza van Laar - Jochemsen

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Tirza van Laar - Jochemsen Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Wat houdt een christelijke visie op vorming eigenlijk in? Dat zijn zo een paar thema’s waar ik mij binnen het Expertisecentrum met veel plezier mee bezig houdt en waar ik trainingen over geef. Daarnaast verdiep ik mij in het boeiende thema van het morele kwaad in het onderwijs. Ik onderzoek hoe leraren dat ervaren, duiden en ermee omgaan. Weinig thema’s zijn voor mij op het eerste oog zó naargeestig, maar blijken uiteindelijk zó verrassend en bevrijdend! Dat bevrijdende verlossingswerk van Christus is van waaruit ik leef en werk. Met oog voor dagelijkse gebrokenheid ervaar ik het als mijn professionele roeping om samen met iedereen in het onderwijs de genade en Shalom gestalte te geven in de dagelijkse praktijk. Naast mijn werk vult mijn dagelijkse praktijk zich onder andere met (meestal) liefde voor mijn man en vier (tiener)kinderen, tuinieren, ontmoetingen, pianospelen en koken. Mail mailto:twvanlaar@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/tirza-van-laar-jochemsen-2b75a015/

 • Wolter Huttinga

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More < terug Onderzoeker Wolter Huttinga Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding? Ik schreef het boekje Scholen in de ruimte van Gods koninkrijk waar weer verder onderzoek uit voortkwam. Eén van de vruchten daarvan is het boek Mens worden over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Voor de Verus-onderzoeksplaats verricht ik de komende jaren onderzoek naar de vraag wat het betekent om de mens als ‘persoon’ te zien en wat daarvan de waarde is voor het onderwijs. Ik ben een denker, zoeker, goed schrijver en gepassioneerd tuinier. Er is veel om over na te denken, maar uiteindelijk gaat het erom de vragen maar gewoon te leven: “Als je de vragen leeft, dan leef je misschien langzaam maar zeker zonder het te merken, op een goede dag het antwoord in” (Rilke). Mail mailto:whuttinga@tukampen.nl LinkedIn https://www.linkedin.com/in/wolter-huttinga-6ab50599/

 • Netwerkbijeenkomst Kansengelijkheid | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' De 9e netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit in samenwerking met partner Verus, gaat over Kansengelijkheid. Samen divers. Versterken van de sociale cohesie in het onderwijs. Sprekers Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE. ​ Veerman gaat in dialoog met Marianne Boogaard, senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid . ​ Netwerkbijeenkomsten Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijs-professionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren. ​ ​ ​ 21 januari 2022, locatie: Online Meer weten... Aanmelden: www.wwjg.nl/kansengelijkheid Enkele dagen voor aanvang ontvang je een link voor online deelname. Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417 ) of Dico Baars (dbaars@verus.nl )

 • Narratieve visitatie | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NARRATIEVE VISITATIE Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren. ​ Daar komt nu verandering in. Verus (Sandra van Groningen) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen (Berber Vreugdenhil) hebben hun krachten gebundeld en een instrument ontwikkeld voor christelijke scholen die doorlopend willen werken aan de kwaliteit van hun christelijk vormend onderwijs. Dit betreft een instrument voor narratieve visitatie met daarnaast een (nog nader te ontwikkelen) verdiepende Toolbox voor Reflectie. ​ Het instrument voor narratieve visitatie verschaft inzicht in hoeverre het verhaal van christelijk vormend onderwijs, dat de school vertelt, voldoende richtinggevend, gedeeld en gedragen is. Maar ook in hoeverre het verhaal sturing geeft aan of gereflecteerd wordt door praktijken binnen de school. Deelnemers (leerlingen, medewerkers, schoolleiders, bestuur, ouders en stakeholders) worden op één dag uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en ervaringen. Met de opbrengsten van deze visitatie hebben scholen een helder eerste beeld langs welke lijnen zij aan de ontwikkeling van hun kwaliteitscultuur kunnen werken en kunnen zij gefundeerd hun prioriteiten in deze ontwikkeling bepalen. Doen we nog wat we beloven? Zijn we nog werkelijk de christelijke school die we willen zijn? Het genereert input voor de dialoog over identiteit en voor onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief. ​ De narratieve visitatie kan op diverse wijzen ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van collegiale/peervisitatie in een leergemeenschap van scholen of tussen locaties van een scholengemeenschap, of door visitatie vanuit Verus/Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Of op een andere wijze die aansluit bij uw voorkeuren en schoolontwikkeling. In de pilotfase waarin dit project zich nu bevindt kunnen we ervaringen opdoen met meerdere werkwijzen. En geven we graag samen met u verder vorm en inhoud aan het instrument. ​ Wij komen graag nader met u in gesprek om gedachten uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl

bottom of page