NETWERKBIJEENKOMSTEN

Het netwerk, dat het met het onderwijsveld is opgebouwd is veelzijdig. Er zijn contacten met universiteiten, met de HBO-opleidingen CHE, Driestar, VIAA, met MBO’s en scholen voor Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Bestuurders, schoolleiders en identiteitsmedewerkers van deze organisaties ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar onder de vlag van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Sprekers zorgen voor inhoudelijke beschouwingen en daarnaast worden kennis en ervaring uitgewisseld tijdens de ontspannen middagen. Zo zijn het meest recent aan de orde geweest: Mens worden in de wereld (over subjectificatie), Inclusie (over passend onderwijs), de pedagogische opdracht (over verwondering als vormend beginsel), burgerschapsonderwijs en ook is de Christen Unie minister van onderwijs, Arie Slob, als spreker verwelkomd. Via de ppt’s wordt de inhoud van deze netwerkbijeenkomsten met een breder publiek gedeeld. 

Verslagen en presentaties

Hieronder vind je de output van de reeds georganiseerde netwerkbijeenkomsten in de afgelopen jaren.

 

4 juni 2021 | Gert Biesta | Over het pedagogische moment in onderwijs

29 januari 2021 | Neely Anne de Ronde | Christelijk onderwijs = inclusiever onderwijs

31 januari 2020 | Bram de Muynck | Vorming

December 2019 | Arie Slob | Onderwijs en christelijke identiteit

24 mei 2019 | Anne Bert Dijkstra | Burgerschapsvorming

8 februari 2019 | Bram de Muynck | Christelijk leraarschap