top of page

ONDERZOEK

Bij het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit wordt zowel fundamenteel onderzoek als opdrachtonderzoek en praktijkgericht onderzoek gedaan. Het fundamenteel onderzoek omvat studies naar de betekenis van identiteit in de schoolgemeenschap. Drie promovendi werken aan specifieke vraagstukken: vormingservaringen van leerlingen, het verstaan van het kwaad in het onderwijs en de maatschappelijke opdracht van de christelijke school. Er zijn echter meer thema’s. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de waardensystemen van scholen, het begrijpen van de werking van mensbeelden in de school, kansen in het curriculum. Ook is er de mogelijkheid om in opdracht van scholen een bepaald eigen thema of vraagstuk te onderzoeken. We verkennen dan samen de wensen en mogelijkheden. Tenslotte is er bij scholen behoefte aan praktijkgericht onderzoek; onderzoek, waarin het handelen van leraren expliciet gemaakt en vernieuwd wordt. Dit praktijkgericht onderzoek wordt toegelicht onder het tabblad ‘Ontwerp’.

bottom of page