top of page

ONTWERP

Het Expertisecentrum heeft naast de Academische Werkplaatsen inmiddels ruime ervaring in het ontwerpen van een schooleigen identiteit samen met de leraren. In dit implementatietraject worden niet alleen de identiteitsdocumenten opnieuw tegen het licht gehouden. Ook de richtinggevende waarden, die het handelen van leraren sturen, worden samen bepaald. Dat krijgt vervolgens een uitwerking in pedagogische en didactische keuzes. Het mooie van dit zogenaamde BOLD-traject is dat er interne mensen worden opgeleid om identiteit duurzaam te verankeren in de school.

bottom of page