top of page

Het geheim van de smid | Werksessie over didactiek als christelijke praktijk

“Het geheim van de smid”. Je bent ernaar op zoek, omdat je graag gebruikt maakt van de kneepjes van het vak en de gereedschappen die je daarbij helpen. In zijn boek “Geloven in Lesgeven” schrijft Dr. David Smith daarover. Het gaat over didactiek als christelijke praktijk; een ingewikkeld onderwerp waarmee geworsteld wordt door veel docenten en leerkrachten die als christen met hun ambacht bezig willen zijn. Dankzij de Nederlandse vertaling is het gedachtegoed van Smith nu goed bereikbaar.

 

Op DV vrijdag 18 maart 2022 wordt er een werksessie aan besteed. Het boek van Smith, dat je bij aanmelding voor deze middag ontvangt, staat centraal bij het uitwisselen van ieders lees- en werkervaringen. Hiermee willen we elkaar verder helpen en uitdagen om ‘het geheim van de smid’ concreter te maken voor je eigen onderwijspraktijk.

 

Programma: 12.00 uur inloop met lunch, 13.00 uur start werksessie. De kosten bedragen € 25,-. Meld je snel aan via de mail: lwh@gsr.nl! Meer informatie vind je in de flyer

18 maart 2022, locatie: Brandpunt, Doorn

Inschrijven

We verzoeken je om € 25 overmaken naar rekeningnummer NL02 RABO 0150 0168 24 t.n.v. GSR – veren. geref. VO in de Randstad, o.v.v. van deelname werkmiddag “Het geheim van de smid” met daarbij je naam. 

Programma 18 maart het geheim van de smid.jpg
bottom of page