top of page

Team

Joyce Couprie-van Hall

Joyce Couprie-van Hall

Onderzoeker/coördinator

Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum inhoudelijk en operationeel gestroomlijnd verloopt. Mijn promotie onderzoek richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school.

Roel Kuiper

Roel Kuiper

Hoogleraar

Christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs. Dat is mijn leeropdracht. Ik ben hoogleraar aan de TU Kampen, doe onderzoek, begeleidt promovendi en geef onderwijs. De prachtige groep onderzoekers en experts rond deze leerstoel vormt het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit.

Wolter Huttinga

Wolter Huttinga

Onderzoeker

Al mijn onderzoek, denkwerk en begeleiding van scholen heeft te maken met het grensvlak van theologie en onderwijs. Hoe raakt de wereld van het christelijk geloof aan de wereld van onderwijs en opvoeding?

Tirza van Laar - Jochemsen

Tirza van Laar - Jochemsen

Onderzoeker

Hoe werkt een christelijke visie door in het pedagogisch handelen in de klas? Dat is een van de thema's waar ik me als onderzoeker en trainer mee bezig houdt. Daarnaast onderzoek ik het thema van het morele kwaad in het onderwijs.

Klaas Koelewijn

Klaas Koelewijn

Veranderkundige

Mobiliseren van mensen, dat is wat ik doe. Altijd gericht op een doel en passend in de context.
Binnen het Expertisecentrum begeleid ik scholen in hun zoektocht hun pedagogische en onderwijskundige visie te vertalen naar dagelijks handelen in de klas.

Berber Vreugdenhil-Tolsma

Berber Vreugdenhil-Tolsma

Onderzoeker

Mijn werkzaamheden concentreren zich rondom het thema ‘reflecteren op vorming’. In mijn promotieonderzoek kijk ik met (oud)leerlingen van christelijke middelbare scholen terug op de rol die school heeft gespeeld in hun vorming in brede zin.

bottom of page