top of page

DISCLAIMER

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op deze website bevinden zich links naar externe websites. Het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website E-OI.nl 

Linken naar pagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.e-oi.nl met als officiële beschrijving Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisecentrum Onderwijs & Identiteit.

Contact

Info@e-oi.nl

bottom of page