top of page

BOLD

BOLD is een tweejarig traject dat een heel schoolteam met een facilitator van het Expertisecentrum aangaat om haar identiteit nader te formuleren en te laten doorwerken tot in de haarvaten van de hele organisatie. Gedurende deze twee jaar worden intern collega’s opgeleid als verantwoordelijken voor de doorontwikkeling daarna (borging). De letters vormen de aandachtgebieden gedurende dit samen optrekken van school en E-OI: 

B - Basis op orde

O - Omarmen

L  - Leren

D - Doorwerken

Basis op orde 

Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het verwoorden van de identiteit van de organisatie in een zogenaamd identiteitsdocument. Vervolgens worden het aannamebeleid en het toelatingsbeleid en indien nodig de statuten van de desbetreffende organisatie in lijn gebracht met dit identiteitsdocument. 

De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn:

1.       Identiteitsdocument.

2.       Toelatingsbeleid.

3.       Aannamebeleid.

4.       Statutenwijziging (indien nodig)

Omarmen van de basis 

Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het uitleven, doordenken en verwoorden van de waarden van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is gecreëerde identiteitsdocument.

De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn:

1.       Overzicht van kernwaarden van de organisatie.

Leren vanuit de basis 

Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het ontwikkelen van een pedagogische en onderwijskundige visie gebaseerd op het identiteitsdocument en de daaraan gekoppelde waarden.

De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn:

1.       Pedagogische visie.

2.       Onderwijskundige visie.

3.       Organisatorische visie.

Doorwerking van de basis 

Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het proces om te komen tot de doorwerking van de identiteit en waarden via de pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie tot in de haarvaten van de organisatie. Het proces is gericht op het creëren van een reflectieve cultuur op uitvoerend, coördinerend en sturend niveau voor alle disciplines binnen een organisatie.

 

De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn:

1.       Reflectieve infrastructuur binnen de organisatie.

2.       Opgeleide procesregisseurs met als taak het in standhouden van deze reflectieve cultuur.

Geïnteresseerd? 

Neem contact op: info@e-oi.nl

bottom of page