top of page

Onderzoeker/coördinator

Joyce Couprie-van Hall

Joyce Couprie-van Hall

Als coördinator zorg ik ervoor dat het werk van het Expertisecentrum operationeel gestroomlijnd verloopt. Het betreft inhoudelijke aspecten zoals beleidsontwikkeling om expertise te vergroten, intern zowel als in ons netwerk. Ook praktische zaken als nieuwsbrieven, website, logistiek werk ik aan mee. Daarnaast ben ik als onderzoeker en procesbegeleider betrokken op scholen. Mijn promotie onderzoek tenslotte richt zich op de maatschappelijke opdracht van de christelijke school.

Bij het Expertisecentrum ben ik helemaal op mijn plek! Ik geniet ervan om mooie contacten, projecten en activiteiten aan te jagen en probeer daar het ‘goede’ in naar boven te halen. Het bij elkaar brengen van theorie en praktijk ligt hier voor het oprapen. Het christelijk onderwijs is uniek in de wereld en iets om trots op te zijn. Er is binnen de wet ruimte voor verschillende levensoriëntaties en het uitgangspunt om in vrijheid je weg te kunnen kiezen past bij onze democratie. Mooi om daar een bijdrage aan te leveren. In mijn vrije tijd ben ik ook graag actief: fietsend, hardlopend, pianospelend of tuinierend, maar uiteraard niet tegelijkertijd.

bottom of page