top of page

Welkom op de website van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Wij zetten ons in voor vormend en geïnspireerd christelijk onderwijs. Het Expertisecentrum werkt in verbinding met scholen en kennispartners aan vernieuwing en doorontwikkeling van christelijk onderwijs. Expertise bouwen we op door praktijkgericht en theoretisch onderzoek. We komen op de werkvloer en onderzoeken bestaande en innovatieve onderwijssituaties. We delen expertise en kennis met onze partners, op deze website en op www.identiteitsplein.nl

Bekijk hier onze laatste nieuwsbrief

identiteitsplein.png

BERICHTEN

Wreldverbeteraars_edited.jpg

Wereldverbeteraars

Dit is nummer zes in de serie ‘vierkante boekjes’, uitgegeven vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. De keuze van het thema spreekt voor zich: scholen zijn zich flink aan het bezinnen op de vormgeving van burgerschapsonderwijs. Deze publicatie richt zich op christelijke denklijnen rond burgerschap. Waarom is burgerschapsonderwijs zo belangrijk geworden, wat vraagt de overheid nu precies, wat zou een christelijke visie op burgerschap kunnen zijn passend bij de identiteit van (expliciet) christelijke scholen, hoe zou dit er praktisch uit kunnen zien? Dit boekje reikt ingrediënten ter overweging aan. 

Gendervraagstukken NWB 2023.JPG

Netwerkbijeenkomst 22 sept.'23: Een veilige plek, en dus?

Veel christelijke scholen bezinnen zich op vragen rond genderidentiteit en seksuele diversiteit. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 22 september 2023 laten we de praktijk aan het woord. Vanuit het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit geven we een pedagogische en ethische reflectie op deze ervaringen. Na de lunch is er uitgebreid tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen.

Voorblad Leren leven nmet het kwaad_edited_edited.jpg

Boek: Leren leven met het kwaad

Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren.

Mens worden - Publicatie van E-OI Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit.jpeg

'Mens worden' in Sophie

Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; Waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. 

Icoon onderzoek.png

Onze expertise:
1. Onderzoek

Wat we doen...

Wij verrichten zowel fundamenteel als praktijkgericht onderzoek met betrekking tot de identiteit van christelijke scholen. Aan de hand van de tool ‘Narratieve visitatie’ voeren wij met scholen gericht evaluatieonderzoek uit. We nemen ook onderzoek in opdracht aan. Leer meer over onderzoek.

OUTPUT

Leren leven met het kwaad - publicatie E-OI.jpg
Leren leven met het kwaad

Wie nadenkt over onderwijs en opvoeding denkt vaak in termen van groei en ontwikkeling. Er is echter ook een andere kant van het leven. We leven in een gebroken wereld. Niet iedereen heeft gelijke kansen. Er zijn allerlei vormen van kwaad in ieders leven aanwezig – kwaad dat ons overkomt, of waar wij zelf deel aan hebben. Kwaad dat niet opgelost kan worden. Onder de noemer ‘zonde, kwaad en gebrokenheid’ bespreken Tirza van Laar en Wolter Huttinga deze kant van het leven en verkennen de pedagogische en theologische betekenis hiervan. Zij beschouwen het als een blinde vlek die onze aandacht verdient. Een vervelend en zwaar thema? Volgens de auteurs geeft het juist rust om je ervan bewust te zijn, als medicijn tegen een cultuur die draait om individueel presteren.

foto scholen in de ruimte van gods koninkrijk online.jpeg
Scholen in de ruimte van Gods Koninkrijk

In de christelijke school worden veel theologische begrippen gebruikt: genade, dankbaarheid, schepping, vergeving, hoop. Veel van deze begrippen hebben een lading, die per persoon verschilt. Om te komen tot eenduidige formuleringen is een studie over dergelijke noties relevant. Het helpt een zinvol gesprek te voeren, het helpt om kernwaarden te formuleren. Het helpt om de identiteit van een school handen en voeten te geven. Deze publicatie is een waardevolle reflectie op deze kern van het christelijk onderwijs.

foto boekje bijzonder gevormd online.jpg
Bijzonder gevormd

‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden.

Mens worden - AFBEELDING.jpeg
Mens worden

'Mens worden' gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid.

AGENDA

22 september 2023
Een veilige plek...en dus? – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus
Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht

24 november 2024

De leerling als persoon – symposium E-OI

Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht

10 januari 2024

Een doorgaande lijn in de begeleiding van HB – symposium hoogbegaafdheid

Ichthus College, Veenendaal

2 februari 2024

 (titel/thema volgt) – netwerkbijeenkomst E-OI en Verus

Theologische Universiteit Utrecht, Plompetorengracht 3, Utrecht

TEAM

bottom of page