top of page

Netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid'

De 9e netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit in samenwerking met partner Verus, gaat over Kansengelijkheid. Samen divers. Versterken van de sociale cohesie in het onderwijs.

 

Sprekers

Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE.

Veerman gaat in dialoog met Marianne Boogaard, senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid.

Netwerkbijeenkomsten

Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijs-professionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren.

21 januari 2022, locatie: Online

Meer weten...

Aanmelden: www.wwjg.nl/kansengelijkheid
Enkele dagen voor aanvang ontvang je een link voor online deelname.

 

Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417) of Dico Baars (dbaars@verus.nl)

Flyer netwerbijeenkomst E-OI nr 9 - 21 jan 2022 online.jpg
bottom of page