top of page

BIJZONDER GEVORMD

Over vorming in het christelijk onderwijs
Door: Tirza van Laar-Jochemsen

‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden.

Wat is vorming?

Deze vraag houdt pedagogen al eeuwen bezig. In dit inleidende hoofdstuk wordt het begrip afgebakend en volgt een theoretische verkenning door kenners en denkers aan het woord te laten. Vervolgens komt Tirza van Laar tot een aantal kenmerkende elementen om vorming te definiëren.

 

Christelijke visie op de mens

Om vorming te kunnen overdenken is een reflectie op wat de mens is voorwaardelijk. Wat is de mens en wat behoort hij te zijn. Het waartoe van vorming wordt gekleurd door de levensbeschouwelijke bril.

 

Wat is christelijke vorming?

In dit hoofdstuk worden de eerdere inhouden bij elkaar gebracht. Christelijke vorming krijgt daardoor een fundament en een richting. De christelijke school krijgt daardoor handvatten om te komen tot een eigen invulling van vorming In de praktijk Door onderwijsprofessionals aan het woord te laten komen enkele richtlijnen aan de orde. Daarbij wordt aandacht geven aan vragen als ‘moet je vorming meetbaar maken’, ‘hoe kan ik rekening houden met de leeftijd van de leerling’ en ‘hoe raak ik het hart van de leerling’.

 

Inspiratie uit de praktijk

Deze publicatie geeft tenslotte tal van praktische tips en handvatten om vorming in de praktijk zichtbaar te maken. Vanwege de rijke literatuurlijst achterin het boekje is dit ook een mooi naslagwerk voor professionals, die zich willen verdiepen in dit thema. 

Bestellen

Je kunt deze publicatie bestellen viainfo@e-oi.nl

Publicatie E-OI - bijzonder gevormd.png
bottom of page