top of page

ZOEKRESULTATEN

Resultaten gevonden voor ""

 • Bizo | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BIJZONDER GEVORMD Over vorming in het christelijk onderwijs Door: Tirza van Laar-Jochemsen ‘Er wordt in het onderwijs vandaag veel gesproken over vorming. De aandacht voor persoon, karakter, specifieke talenten, individuele ontwikkeling, geloof, moraal, burgerschap, is terug en wordt ook verwelkomd.’ In het christelijk onderwijs is vorming altijd al een belangrijk thema geweest. Toch kent de huidige tijd specifieke uitdagingen waardoor er een actuele doordenking nodig is. We spreken nu over socialisatie en over subjectivicatie. Hoe kan deze vorming geduid worden en op welke manier kunnen we de dialoog hierover met elkaar voeren? De publicatie 'Bijzonder gevormd' wil een handreiking zijn om deze dialoog te voeden. ​ Wat is vorming? Deze vraag houdt pedagogen al eeuwen bezig. In dit inleidende hoofdstuk wordt het begrip afgebakend en volgt een theoretische verkenning door kenners en denkers aan het woord te laten. Vervolgens komt Tirza van Laar tot een aantal kenmerkende elementen om vorming te definiëren. Christelijke visie op de mens Om vorming te kunnen overdenken is een reflectie op wat de mens is voorwaardelijk. Wat is de mens en wat behoort hij te zijn. Het waartoe van vorming wordt gekleurd door de levensbeschouwelijke bril. Wat is christelijke vorming? In dit hoofdstuk worden de eerdere inhouden bij elkaar gebracht. Christelijke vorming krijgt daardoor een fundament en een richting. De christelijke school krijgt daardoor handvatten om te komen tot een eigen invulling van vorming In de praktijk Door onderwijsprofessionals aan het woord te laten komen enkele richtlijnen aan de orde. Daarbij wordt aandacht geven aan vragen als ‘moet je vorming meetbaar maken’, ‘hoe kan ik rekening houden met de leeftijd van de leerling’ en ‘hoe raak ik het hart van de leerling’. Inspiratie uit de praktijk Deze publicatie geeft tenslotte tal van praktische tips en handvatten om vorming in de praktijk zichtbaar te maken. Vanwege de rijke literatuurlijst achterin het boekje is dit ook een mooi naslagwerk voor professionals, die zich willen verdiepen in dit thema. ​ ​ Bestellen Je kunt deze publicatie bestellen via : info@e-oi.nl

 • Privacy | E-OI | Expertisecentru Onderwijs en Identeit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More PRIVACY Wij respecteren uw privacy, maar om onze diensten goed uit te voeren, hebben we soms persoonlijke gegevens van u nodig. In dit reglement leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid is van toepassing op de website E-OI (en alle andere websites van de Theologische Universiteit Kampen). ​ Wat zijn persoonsgegevens? Met persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. ​ Uw gegevens We hebben uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren en de diensten of de informatie die u aan ons vraagt te kunnen leveren. We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze aan u vragen. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor we u ze vragen, tenzij u ons hiervoor uw toestemming geeft. Die toestemming vragen we voordat we uw gegevens ergens anders voor gaan gebruiken. We zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als u er voor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij u niet van dienst zijn. ​ Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee? We kunnen informatie van u verzamelen die niet persoonlijk is als je onze website gebruikt, zoals: De naam van de browser die u gebruikt Het besturingssysteem dat u gebruikt De service provider waarmee u internettoegang hebt locatie van de browser en het soort device waarmee u de Website bezoekt. ​ Cookies Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent. ​ We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen. ​ U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. ​ Social media Als u social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u ter beschikking hebt gesteld. Wilt u dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op uw social media-account. ​ Als u op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling. ​ Beveiliging We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen ​ Bewaartermijn Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven of als we daar door wet- of regelgeving daartoe gedwongen worden. ​ Uw rechten De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten: U mag ons vragen om inzage in uw gegevens; u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen; U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst; U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken; U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken. ​ Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens? Verwerkers Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG. ​ Doorgifte Wij zullen uw gegevens niet buiten de Europese Unie verwerken. ​ Links Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen. ​ Wijziging van ons privacy beleid Wij kunnen ons privacy beleid aanpassen. Als wij ons privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Bij andere vragen of opmerkringen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. ​ Contact Info@e-oi.nl ​ ​

 • BOLD | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More BOLD BOLD is een tweejarig traject dat een heel schoolteam met een facilitator van het Expertisecentrum aangaat om haar identiteit nader te formuleren en te laten doorwerken tot in de haarvaten van de hele organisatie. Gedurende deze twee jaar worden intern collega’s opgeleid als verantwoordelijken voor de doorontwikkeling daarna (borging). De letters vormen de aandachtgebieden gedurende dit samen optrekken van school en E-OI: ​ B - Basis op orde O - Omarmen L - Leren D - Doorwerken ​ Basis op orde Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het verwoorden van de identiteit van de organisatie in een zogenaamd identiteitsdocument. Vervolgens worden het aannamebeleid en het toelatingsbeleid en indien nodig de statuten van de desbetreffende organisatie in lijn gebracht met dit identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Identiteitsdocument. 2. Toelatingsbeleid. 3. Aannamebeleid. 4. Statutenwijziging (indien nodig) ​ Omarmen van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het uitleven, doordenken en verwoorden van de waarden van de organisatie. Uitgangspunt hierbij is gecreëerde identiteitsdocument. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Overzicht van kernwaarden van de organisatie. ​ Leren vanuit de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het ontwikkelen van een pedagogische en onderwijskundige visie gebaseerd op het identiteitsdocument en de daaraan gekoppelde waarden. ​ De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Pedagogische visie. 2. Onderwijskundige visie. 3. Organisatorische visie. ​ Doorwerking van de basis Dit aandachtsgebied richt de aandacht op het proces om te komen tot de doorwerking van de identiteit en waarden via de pedagogische, onderwijskundige en organisatorische visie tot in de haarvaten van de organisatie. Het proces is gericht op het creëren van een reflectieve cultuur op uitvoerend, coördinerend en sturend niveau voor alle disciplines binnen een organisatie. De producten die opgeleverd worden tijdens deze fase zijn: 1. Reflectieve infrastructuur binnen de organisatie. 2. Opgeleide procesregisseurs met als taak het in standhouden van deze reflectieve cultuur. ​ Geïnteresseerd? Neem contact op: info@e-oi.nl

 • Netwerkbijeenkomsten | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NETWERKBIJEENKOMSTEN Het netwerk, dat E-OI met het onderwijsveld heeft opgebouwd is veelzijdig. Er zijn contacten met universiteiten, met de HBO-opleidingen CHE, Driestar, VIAA, met MBO’s en scholen voor Voortgezet Onderwijs en Primair Onderwijs. Bestuurders, schoolleiders en identiteitsmedewerkers van deze organisaties ontmoeten elkaar een aantal keer per jaar onder de vlag van het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit en sinds 2022 in samenwerking met Verus. Sprekers zorgen voor inhoudelijke beschouwingen. Daarnaast worden kennis en ervaring uitgewisseld tijdens de praktische werksessies in de middagen. Zo is recent aan de orde geweest: mens worden in de wereld (over subjectificatie), inclusie (over passend onderwijs), de pedagogische opdracht (over verwondering als vormend beginsel), burgerschapsonderwijs. Via de ppt’s en via identiteitsplein.nl wordt de inhoud van deze netwerkbijeenkomsten met een breder publiek gedeeld. Verslagen en presentaties Hieronder vind je de output van de reeds georganiseerde netwerkbijeenkomsten in de afgelopen jaren. ​ ​ 3 februari 2023 | Roel Kuiper | Doelgericht eigentijds onderwijs. Curriculumkwesties in vormend christelijk onderwijs 23 september 2022 | Govert Buijs en Roel Kuiper | Koers houden. Wat is jouw kompas in onzekere tijden? 10 juni 2022 | David Smith (VS) | Het geheim van de smid.Ontmoetingsdag christelijk onderwijs 21 januari 2022 | Marianne Bogaard en Gert-Jan Veerman | Kansengelijkheid. Samen divers 4 juni 2021 | Gert Biesta | Over het pedagogische moment in onderwijs 29 januari 2021 | Neely Anne de Ronde | Christelijk onderwijs = inclusiever onderwijs 31 januari 2020 | Bram de Muynck | Vorming 2 december 2019 | Arie Slob | Onderwijs en christelijke identiteit 24 mei 2019 | Anne Bert Dijkstra | Burgerschapsvorming 8 februari 2019 | Bram de Muynck | Christelijk leraarschap ​ ​ ​

 • Symposium Mens worden | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More 'Mens worden' in Sophie Dat het boek Mens worden stof doet opwaaien, werd al tijdens het symposium van 15 oktober jl. gemerkt. Diverse sprekers benadrukten daar het belang van een hernieuwd denken over de relatie tussen het pedagogische en het theologische; waar zij elkaar raken en de vertaling naar de afzonderlijk disciplines. Drie reacties vanuit de discussie zijn nu bewerkt en verschenen in het christelijk filosofische blad Sophie. ​ Gert Biesta verdedigt het standpunt, dat de pedagogiek niet zonder de theologie kan en gelijksoortige wezenlijke vragen op tafel legt. De pedagogiek gaat volgens hem over het verschijnen van de mens in de samenleving; een standpunt dat hij ook in dit artikel verduidelijkt. Klik hier voor het artikel van Gert Biesta. ​ Pieter Vos licht het spanningsveld tussen vormen en gevormd worden eruit. Hij betoogt, dat het navolgen van Christus kan helpen om dit spanningsveld anders vast te houden. Klik hier voor het artikel van Pieter Vos. ​ Roel Kuiper voert het begrip genade in deze op. Het worden van de mens is immers niet een afgesloten geheel, een te beheersen proces; het gebeurt in relaties met anderen en ontvouwt zich van daaruit. Hoe dat zich verhoudt tot genade is in zijn bijdrage te lezen. Klik hier voor het artikel van Roel Kuiper. Bestel het boek Mens worden gaat over de relatie tussen theologie en pedagogiek. De moderne pedagogiek ziet zichzelf vaak als een bevrijding van de door kerk en geloof bepaalde ruimte. Tegelijk bestaat er geen enkele pedagogische visie die niet gestempeld is door een bredere visie op de mens of op het leven. Theologie en pedagogiek zijn veel meer met elkaar verstrengeld dan we vaak denken. Ze kunnen niet zonder elkaar. ​ Dit boek wil het gesprek tussen theologie en pedagogiek weer openen. De auteurs laten zien dat juist de verbinding van die twee een vruchtbare ruimte oplevert om te spreken over de mens, over vorming en over onderwijs. Mens zijn en mens worden is een kostbaar geheim dat gekoesterd moet worden, juist in een tijd van maakbaarheid en meetbaarheid. ​ Aan Mens worden werken mee: Wolter Huttinga, Hans van Crombrugge, Erik Borgman, Roel Kuiper, Tirza van Laar, Pieter Vos, Bram de Muynck, Fieke Bijnagte, Hans Bakker en Ronelle Sonnenberg. ​ ​ Artikelen nav symposium 'Mens worden' op 15 oktober 2021 in TU Kampen Meer weten... Informatie en het boek bestellen : www.wwjg.nl/mensworden

 • Netwerkbijeenkomst Kansengelijkheid | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More Netwerkbijeenkomst 'Kansengelijkheid' De 9e netwerkbijeenkomst, georganiseerd door het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit in samenwerking met partner Verus, gaat over Kansengelijkheid. Samen divers. Versterken van de sociale cohesie in het onderwijs. Sprekers Dr. Gert-Jan Veerman is onderwijskundige en socioloog. Hij deed promotieonderzoek naar de invloed van culturele diversiteit op het functioneren van schoolklassen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie werd hij fellow aan het College for Interdisciplinary Educational Research in Berlijn. Naast docent aan de Radboud Universiteit is hij sinds oktober 2020 lector op de CHE. ​ Veerman gaat in dialoog met Marianne Boogaard, senior onderzoeker voor het Kohnstamm Instituut. Zij houdt zich bezig met een breed terrein aan onderzoeksvragen. Recent schreef zij voor de Curriculumcommissie het rapport Kansengelijkheid . ​ Netwerkbijeenkomsten Voor mensen die een warm hart hebben voor het christelijk onderwijs, worden sinds 2018 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. In een netwerkbijeenkomst wordt altijd een keynote verzorgd door iemand met kennis van zaken over het betreffende thema. In het tweede deel staat de vertaling naar de onderwijspraktijk centraal. Daarvoor worden verschillende werkvormen gehanteerd. Er is volop ruimte om elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Aan de netwerkbijeenkomsten nemen onderwijs-professionals deel: bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders, onderzoekers van kennisinstellingen en directeuren. ​ ​ ​ 21 januari 2022, locatie: Online Meer weten... Aanmelden: www.wwjg.nl/kansengelijkheid Enkele dagen voor aanvang ontvang je een link voor online deelname. Voor meer informatie bel of mail: Klaas Koelewijn (06 36419417 ) of Dico Baars (dbaars@verus.nl )

 • Narratieve visitatie | E-OI | Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit

  Onderzoek Ontwerp Onderwijs Output Over E-OI Contact More NARRATIEVE VISITATIE Wil je als school graag doorlopend werken aan christelijke identiteit, gekoppeld aan kwaliteit van goed, vormend, onderwijs? Dat vraagt om reflectie. Maar hoe doe je dat? Er zijn tot op heden nog weinig instrumenten en methoden beschikbaar die een betekenisvolle dialoog over onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief kunnen faciliteren. ​ Daar komt nu verandering in. Verus (Sandra van Groningen) en het Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit van de Theologische Universiteit Kampen (Berber Vreugdenhil) hebben hun krachten gebundeld en een instrument ontwikkeld voor christelijke scholen die doorlopend willen werken aan de kwaliteit van hun christelijk vormend onderwijs. Dit betreft een instrument voor narratieve visitatie met daarnaast een (nog nader te ontwikkelen) verdiepende Toolbox voor Reflectie. ​ Het instrument voor narratieve visitatie verschaft inzicht in hoeverre het verhaal van christelijk vormend onderwijs, dat de school vertelt, voldoende richtinggevend, gedeeld en gedragen is. Maar ook in hoeverre het verhaal sturing geeft aan of gereflecteerd wordt door praktijken binnen de school. Deelnemers (leerlingen, medewerkers, schoolleiders, bestuur, ouders en stakeholders) worden op één dag uitgenodigd om te vertellen over hun praktijken en ervaringen. Met de opbrengsten van deze visitatie hebben scholen een helder eerste beeld langs welke lijnen zij aan de ontwikkeling van hun kwaliteitscultuur kunnen werken en kunnen zij gefundeerd hun prioriteiten in deze ontwikkeling bepalen. Doen we nog wat we beloven? Zijn we nog werkelijk de christelijke school die we willen zijn? Het genereert input voor de dialoog over identiteit en voor onderwijsontwikkeling vanuit een christelijk perspectief. ​ De narratieve visitatie kan op diverse wijzen ingezet worden. Bijvoorbeeld in de vorm van collegiale/peervisitatie in een leergemeenschap van scholen of tussen locaties van een scholengemeenschap, of door visitatie vanuit Verus/Expertisecentrum Onderwijs en Identiteit. Of op een andere wijze die aansluit bij uw voorkeuren en schoolontwikkeling. In de pilotfase waarin dit project zich nu bevindt kunnen we ervaringen opdoen met meerdere werkwijzen. En geven we graag samen met u verder vorm en inhoud aan het instrument. ​ Wij komen graag nader met u in gesprek om gedachten uit te wisselen en mogelijkheden te verkennen. Neem gerust contact op met Berber Vreugdenhil: bvreugdenhil@tukampen.nl

 • Video | E-OI

  Videos I'm a title I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you. I'm a title I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page